Nazwa przedmiotu
 

Angielska terminologia chemiczna i technicznaChemia i nanotechnologia kosmetyków


Chemia i technologia tłuszczów

Kierunek studiów
 

TPKiMFWFTiMS


TPKiMF

Prowadzący
 

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska


dr inż. Patrycja Szumała


dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska

Chemia i technologia układów zdyspergowanych

ZTM

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni

Chemia środowiska

ZTM

dr inż. Ilona Kłosowska - Chomiczewska

Chemistry and technology of dispersed systems

GTM

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni
dr inż. Aneta Pacyna - Kuchta

Civilization threats and sustainable developmen

GTM

dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni

Computer aided design

IAC

dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni
dr inż. Aneta Pacyna - Kuchta

English in science

EPM

dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni

English technical terminology

ITNE

dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska

Envirinmental chemistry

GTM

dr inż. Ilona Kłosowska - Chomiczewska

Gospodarka odpadami i utylizacja odpadów komunalnych

ZTM

dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska

Historia odkryć i wynalazków

TPKiMF

dr inż. Patrycja Szumała

Introduction to environmental science


Kontrola jakości w technologii chemicznej


Kosmetologia w zastosowaniach biomedycznych


Metody mikroskopowe w monitoringu środowiska
Microscopy in environmental monitoring

GTM


TPKiMF


CwM


ZTM
GTM

dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni


dr inż Patrycja Szumala


dr inż. Patrycja Szumała


dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska
dr inż. Patrycja Szumała


dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska
dr inż. Patrycja Szumała

Od pomysłu do przemysłu


Prawne i techniczne metody ochrony wód


Principles and proecological aspects of chemical technologyPrzemysłowe syntezy związków organicznych

TPKiMF


ZTM


EPM
 


TPKiMF

dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska


dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska


dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni
 


dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni


Technologia koloidów


TPKiMF


dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Patrycja Szumała

Technologia kosmetyków

 Technologia związków powierzchniowo czynnych

TPKiMF

 TPKiMF

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Patrycja Szumała
dr inż. Aneta Pacyna - Kuchta


dr inż. Patrycja Szumała

Układy koloidalneWaste management and waste disposal

ChBGTM

dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. uczelni
dr inż. Ilona Kłosowska - Chomiczewska


dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska

Wastewater and water quality control


Wastewater treatment and disposal of sewage sludge

 


 

GTM


GTM

 


 

dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska


dr inż. Agnieszka Głowacz - Różyńska