Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych zastosowaniach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

W związku z tym, badania prowadzone w naszej Katedrze zostały podzielone na trzy nurty naukowe: 1. charakteryzowanie oddziaływań fizykochemicznych pomiędzy białkami, substancjami lipidowymi oraz węglowodanami; 2. określenie roli różnych substancji aktywnych biologicznie i oddziaływań natury koloidalnej zachodzących pomiędzy nimi w trakcie procesów trawienia i absorpcji w układzie pokarmowym człowieka, 3. projektowanie i testowanie funkcjonalności układów zdyspergowanych, takich jak nano- i mikroemulsje, w zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Biorąc to pod uwagę, jednym z głównych obszarów badań naukowych prowadzonych obecnie w Katedrze jest dogłębna analiza charakteru przebiegu zjawisk fizykochemicznych zaangażowanych w procesy trawienia żywności i absorpcji substancji pokarmowych w ludzkim przewodzie pokarmowym. Zasadniczym celem tego rodzaju oryginalnych badań jest zgromadzenie wiedzy z zakresu koloidalnych aspektów przemian jakim podlega żywność w czasie trawienia oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowanie układu trawiennego u różnych grup wiekowych, chorobowych itp. w społeczeństwie. Wynikiem takich badań jest także formułowanie racjonalnych podstaw naukowych, niezbędnych w efektywnym żywieniu personalizowanym, rozwijanym na potrzeby tego rodzaju grup.