Minicentrum konferencyjne "Luwr" Minicentrum konferencyjne "Luwr"

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

4:3

Kabel HDMI we własnym zakresie.

Należy pobrać pilota z portierni.

Telewizor

VGA

16:9