Seminarium Wydziałowe 04.03.2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w środę 4 marca 2020 roku o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 (budynek nr 5).

Prelegentem będzie prof. Michael Bratychak (Politechnika Lwowska, Ukraina)

Temat prezentacji: Dlaczego nafta jest najlepszym surowcem do otrzymywania monomerów?

Profesor Michael Bratychak od wielu lat pracuje na Politechnice Lwowskiej, gdzie jest kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Ropy Naftowej (Petroleum Chemistry and Technology Department). Posiada w swoim dorobku 20 książek, 560 publikacji naukowych w czasopismach ukraińskich, amerykańskich, polskich, czeskich i rosyjskich. Jest również autorem i współautorem 54 patentów i certyfikatów autorskich, a także redaktorem naczelnym czasopisma Chemistry & Chemical Technology oraz znajduje się w radzie doradczej czasopism (Editorial Advisory Board) Ecological Chemistry and Engineering, Scientific Israel – Technological Advantages, Uhlekhymycheskyi zhurnal (Ukraina), Naftova i hazova promyslovist (Ukraina) i Katalyz i neftekhymyia (Ukraina).

Zainteresowania badawcze Profesora to synteza organiczna monomerów oraz polimerów, charakterystyka polimerów oraz procesy technologiczne materiałów polimerowych.

Janusz Datta