Seminarium Wydziałowe 08.12.2020

Szanowni Państwo,

 

zapraszam do udziału w Seminarium Wydziałowym, które odbędzie się  8 grudnia (wtorek)  br. o godzinie 915 w audytorium 1.4 (budynek Chemii C).

 

Będzie to wystąpienie tzw. habilitacyjne, które zaprezentuje dr inż. Łukasz Ponikiewski -pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej.

 

Temat wykładu: "Synteza i badanie reaktywności kompleksów metali przejściowych z ligandem fosfanylofosfidowym"

 

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w audytorium może znajdować się ograniczona liczba osób, zapraszam więc do więcia udziału w wydarzeniu [on-line].

Janusz Datta