Seminarium Wydziałowe 11 styczeń 2018

W najbliższy czwartek, 11 stycznia 2018 roku o godzinie 11.15 zapraszam do sali 112 budynek Chemii A na pierwsze w tym roku Seminarium Wydziałowe, które wygłosi dr Francisco Javier Pena-Pereira z University of Vigo, Hiszpania.

Temat wykładu brzmi: "Development, application and assessment of environmentally sustainable analytical methodologies".

A oto kilka słów o prelegencie:

Autor 50 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Redaktor dwóch podręczników naukowych. Odbył staże naukowe na Technical University of Crete (Grecja), University of Aveiro (Portugalia), także u nas na Politechnice Gdańskiej, University of Vigo (Hiszpania).

Jego zainteresowania naukowe obejmują opracowanie nowych procedur analitycznych w oparciu o różne techniki mikroekstrakcyjne, miniaturyzację w analityce chemicznej oraz wdrażanie zasad zielonej chemii w praktyce analitycznej. Zajmuje się zastosowaniem cieczy jonowych w technikach mikroektrakcyjnych.

Więcej szczegółów będzie przekazanych Państwu podczas Seminarium.

Serdecznie zapraszam!
Agata Kot-Wasik