Seminarium Wydziałowe 12.09.2018

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 12 września br. około godziny 10:30 (w czasie Rady Wydziału) w sali 112/113budynku nr 6 (Chemia A).

W ramach wystąpienia habilitacyjnego wykład wygłosi dr inż. Iwona Gabriel z Katedry Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Temat wykładu: "Enzymy szlaku kwasu α-aminoadypinowego Candida albicans – ich rola metaboliczna i znaczenie dla patogenności komórki grzybowej".