Seminarium Wydziałowe 20.11.2018

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 20 listopada br. o godzinie 13:15 w sali 112/113 w budynku nr 6 (Chemia A).

W ramach wystąpienia habilitacyjnego wykład wygłosi dr inż. Maciej Śmiechowski z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Temat wykładu: "Obliczeniowa spektroskopia oscylacyjna jako użyteczne narzędzie wspomagające interpretację wyników eksperymentów".