Seminarium Wydziałowe 23.10.2018

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 23 października br. o godzinie 13:15 w sali 112/113 w budynku nr 6 (Chemia A).

W ramach wystąpienia habilitacyjnego wykład wygłosi dr Sabina Dołęgowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska. Temat wykładu: "Wyznaczanie niepewności pobierania i przygotowania próbek środowiskowych z ekosystemów naturalnych – istniejące metody i propozycje nowych rozwiązań".