Seminarium Wydziałowe 9.10.2018

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 9 października br. około godziny 14:30 (w czasie Rady Wydziału) w sali 112/113 w budynku nr 6 (Chemia A).

W ramach wystąpienia habilitacyjnego wykład wygłosi dr inż. Grzegorz Cholewiński z Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Temat wykładu: "Synteza i właściwości antyproliferacyjne nowych pochodnych kwasu mykofenolowego jako potencjalnych leków immunosupresyjnych".