Przypominamy, że zajęcia dla grupy 1. planowo odbywające się w dniu 15.12.2017 r. zostały przeniesione na 05.01.2018 r.

Projekt „Chemia bez granic” — edycja 5.

Projekt „Chemia bez granic” to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone przez studentów z naszego Koła, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki pracy w laboratorium, uczą się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. „Chemia bez granic” to również szansa na realizację doświadczalnej części programu nauczania, dla uczniów tych szkół, które nie dysponują zapleczem pozwalającym na przeprowadzenie zajęć praktycznych. Dzięki udziałowi w zajęciach chemia staje się namacalna – uczestnicy mają szansę zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają reakcje, o których wcześniej jedynie słyszeli. „Chemia bez granic” to także wprowadzenie w świat studiów i ich specyfiki, a tym samym oswajanie młodych pasjonatów z tym, co czeka ich po maturze.

Zagadnienia realizowane podczas 5. edycji projektu podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów
  • Chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa
  • Elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali
  • Chemia organiczna: rozróżnianie: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono- i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Harmonogram

Zajęcia prowadzone w dwóch 20-osobowych grupach w ramach będą odbywały się w dniach od 10. listopada 2017 do 26. stycznia 2018 roku według następującego harmonogramu:

Rozpoczynające cykl zajęć w dniu 10.11.2017 spotkanie organizacyjne, połączone ze szkoleniem BHP, jest obowiązkowe dla zakwalifikowanych uczestnikow i stanowi warunek dalszego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych!

Zapisy są obowiązkowe.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach wynosi 50 zł. Opłata pokrywa koszty materiałów dydaktycznych, wydruków oraz środków ochrony osobistej.

Zapisy

Elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń zostało zamknięte w dniu 03.11.2017 r.

Wśród zgłoszonych zostanie wylosowanych 40 osób, które będą brały udział w zajęciach w ramach projektu. Wyniki zostaną ogłoszone 06.11.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej chemiabezgranic@gmail.com

Regulamin

Regulamin projektu można pobrać po kliknięciu tutaj.

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przed zajęciami zapisani uczestnicy będą otrzymywali do wcześniejszego zapoznania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na zajęciach materiały te zostaną przygotowane w formie drukowanej przez Organizatora.

Kontakt

Informacje dodatkowe można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu pod adresem mailowym: chemiabezgranic@gmail.com