Z przykrością informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni przełożyć 8 edycję projektu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, odbędzie się ona w semestrze letnim. Zachęcamy do obserwowania pojawiających się informacji.

 

Projekt „Chemia bez granic” — edycja 7.
Rok akademicki 2019/20

Informacje podstawowe

Projekt „Chemia bez granic” to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone przez studentów z naszego Koła, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki pracy w laboratorium, uczą się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. „Chemia bez granic” to również szansa na realizację doświadczalnej części programu nauczania, dla uczniów tych szkół, które nie dysponują zapleczem pozwalającym na przeprowadzenie zajęć praktycznych. Dzięki udziałowi w zajęciach chemia staje się namacalna – uczestnicy mają szansę zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają reakcje, o których wcześniej jedynie słyszeli. „Chemia bez granic” to także wprowadzenie w świat studiów i ich specyfiki, a tym samym oswajanie młodych pasjonatów z tym, co czeka ich po maturze.

Zagadnienia realizowane podczas 7. edycji projektu podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów
  • Chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa
  • Elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali
  • Chemia organiczna: rozróżnianie: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono- i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Regulamin

Regulamin projektu można pobrać po kliknięciu tutaj.

Harmonogram

Zajęcia prowadzone w dwóch 20-osobowych grupach w ramach będą odbywały się w dniach od 5. listopada 2019 do 17. stycznia 2020 roku według następującego harmonogramu:

Rozpoczynające cykl zajęć spotkanie organizacyjne w dniu 5. listopada 2019 r., połączone ze szkoleniem BHP, jest obowiązkowe i stanowi warunek dalszego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

Zapisy są obowiązkowe.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach wynosi 50 zł. Opłata pokrywa koszty ubezpieczenia NNW uczestnika, wydruków oraz przygotowanie wszystkich materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony osobistej.

Zapisy

Zapisy są przyjmowane do dnia 29.10.2019Wśród zgłoszonych zostanie wylosowanych 40 osób, które będą brały udział w zajęciach w ramach projektu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej. W przypadku problemów z ładowaniem się formularza na naszej stronie, możliwe jest otwarcie go poprzez kliknięcie tutaj.

 

Wyniki zostaną ogłoszone 30.10.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej chemiabezgranic@gmail.com

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przed zajęciami zapisani uczestnicy będą otrzymywali do wcześniejszego zapoznania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na zajęciach materiały te zostaną przygotowane w formie drukowanej przez Organizatora.

Kontakt

Informacje dodatkowe można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu pod adresem mailowym: chemiabezgranic@gmail.com