Aktualności: Aktualności:

Podsumowanie i laureaci Podsumowanie i laureaci


45 posterów, 22 referaty, ponad 80 prelegentów i 20 uczelni z całej Polski – tak w liczbach podsumować można I Interdyscyplinarną Akademicką...

Podziękowania Podziękowania


Drodzy Koleżanki i Koledzy, W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego i Sponsorów chcielibyśmy podziękować  Wam  za poziom...

Zmiana harmonogramu! Zmiana harmonogramu!


Ze względu na prośby uczestników oraz kwestie organizacyjne, nastąpiły zmiany w harmonogramie konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze...

Na terenie miasta Gdańsk do najpopularniejszych środków komunikacji należą:

  •     tramwaje;
  •     autobusy;
  •     Szybka Kolej Miejska - SKM;
  •     taxi.

W przypadku wymienionych środków transportów obowiązują różne sposoby pobierania opłat za przejazd, które należy znać, żeby wystrzec się niechcianych kar pieniężnych.

   Tramwaje i autobusy

Przed rozpoczęciem podróży tramwajem lub autobusem należy nabyć bilet emitowany przez ZTM w Gdańsku.
Wszystkie rodzaje biletów można kupić w biletomatach (na niektórych przystankach tramwajowych lub autobusowych, lista lokalizacji na stronie http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/automaty/listing), niektórych kioskach i sklepach osiedlowych oraz w Punktach Obsługi Klienta (adresy http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wieceji/70).
Dodatkowo bilety można zakupić u kierowców autobusów i motorniczych, jednak w tym przypadku występują pewne ograniczenia (możliwość zakupu tylko i wyłącznie biletów "Czasowych" - czytaj dalej). Uwaga - w autobusach oraz tramwajach nie ma automatów biletowych!
Należy pamiętać, że występują różne rodzaje biletów, jednak wszystkie niezależnie od ceny i okresu ważności są ważne na terenie całego miasta (brak podziału na strefy).
Możliwy jest zakup biletów jednorazowych, które dzielą się na bilety "Na jeden przejazd" oraz bilety "Czasowe". Dodatkowo możliwe jest korzystanie z biletów okresowych - zasady ich zakupów opisane są na stronie http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecejt/tar_bo .

W komunikacji miejskiej istnieje podział na dwie taryfy: linie zwykłe oraz linie nocne (tylko autobusy - nie istnieją tramwajowe linie nocne, linie autobusowe taryfy nocnej mają przed numerem linii zapisaną literę "N", np. N8).
Bilety "Na jeden przejazd" jak sama nazwa wskazuje ważny jest od momentu rozpoczęcia przejazdu do opuszczenia środka lokomocji, aby kontynuować podróż inną linią bądź linią innej taryfy należy nabyć kolejny bilet.
Bilety "Czasowe" ważne są na określony czas. Korzystny jest zakup tego typu biletów w przypadku konieczności przesiadki bądź gdy zamierza się korzystać z komunikacji miejskiej więcej niż 4 razy w ciągu doby. Możliwy jest zakup biletów ważnych przez 1 godzinę (bilet 1-godzinny na linie zwykłe skasowany w pojeździe linii zwykłej upoważnia do kontynuowania podróży w pojeździe linii nocnej przez czas określony ważnością biletu i odwrotnie) lub 24 godziny (bilet 24-godzinny ważny jest na wszystkie rodzaje taryf- zwykłe i nocne).

Dodatkowo występuje podział biletów na "pełnopłatne" oraz "ulgowe". Niezależnie od rodzaju przysługującej ulgi (student, uczeń, dzieci w wieku 4-7 lat, młodzież dotknięta inwalidztwem i młodzież niepełnosprawna od 16 do 30 roku życia...) ceny biletów ulgowych są stałe. Różnią się natomiast w zależności od rodzajów biletów. W przypadku korzystania z ulgi konieczne jest posiadanie dokumentu uprawniającego do ulgi.
Po nabyciu odpowiedniego biletu można rozpocząć podróż, jednak niezwłocznie po wejściu do tramwaju lub autobusu zakupiony bilet należy skasować nadając mu ważność na określony czas lub kurs. Kasowniki znajdują się wewnątrz tramwajów i autobusów. Nieskasowanie biletu równoważne jest jeździe bez biletu - w przypadku kontroli zostanie nałożona kara pieniężna.
Bilet należy zachować do momentu zakończenia podróży lub przez cały czas ważności biletu - w razie konieczności bilet należy okazać kontrolerowi.

Ceny biletów jednorazowych:

rodzaj biletu ulgowy  pełnopłatny
bilety "Na jeden przejazd"
linia zwykła 1,60 zł 3,20 zł
linia nocna 2,10 zł   4,20 zł
bilety "Czasowe"
1-godzinny
(linia zwykła)
 1,90 zł  3,80 zł
1-godzinny
(linia nocna)
2,40 zł 4,80 zł
24-godzinny
(wszystkie linie)
6,50 zł 13,00 zł

Jazda bez biletu lub bez ważnego biletu grozi koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 126,00 zł w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dniu, w przypadku płatności w późniejszym terminie opłata wynosi 180,00 zł.
Jazda bez dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu ulgowego oznacza konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 100,80 zł lub 144,00 zł (wpłata w ciągu 7 dni lub w późniejszym terminie).

Siatka linii tramwajowych oraz autobusowych jest bardzo rozwinięta na terenie Gdańska. Szczegółowe informacje, trasy linii tramwajowych i autobusowych, rozkłady jazdy oraz wszystkie regulaminy i uchwały dostępne są na stronie www.ztm.gda.pl .

Szybka Kolej Miejska

Ponownie przed rozpoczęciem podróży SKM-ką należy nabyć odpowiedni bilet.
Bilety można nabyć w kasach oraz w automatach biletowych. Gdzie można znaleźć kasy i automaty biletowe dowiecie się wchodząc na stronę http://www.skm.pkp.pl/taryfy-i-przepisy/wykaz-kas-i-automatow-biletowych/ i wybierając odpowiednią stację z której planujecie rozpocząć swoją podróż.
W przypadku chęci zakupu biletu w pociągu SKM u konduktora/kierownika/upoważnionego do kontroli należy liczyć się z koniecznością zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 2,80 zł. Opłata dodatkowa nie zostanie naliczona jeśli kasa biletowa na danej stacji jest zamknięta lub w ogóle jej nie ma.
Bilety jednorazowe SKM sprzedawane są w cenach zależnych od długości planowanej trasy oraz od przysługującej ulgi. Aby sprawdzić ceny biletów należy odwiedzić stronę http://www.skm.pkp.pl/taryfy-i-przepisy/tabele-oplat/ . Kupując bilet w kasie biletowej lub w automacie biletowym konieczna jest znajomość stacji końcowej - nie ma potrzeby sprawdzania jaką odległość przebędzie pociąg, którym planujemy jechać. Należy pamiętać, że ulga studencka wynosi 51%, nie jest to często mylone 50%.
Przed rozpoczęciem podróży pociągiem SKM konieczne jest nadanie ważności biletom jednorazowym poprzez skasowanie za pomocą kasownika, który znajduje się na peronie lub w holu podziemnym stacji (UWAGA - należy pamiętać, że w pociągach nie ma kasowników, a skasowanie biletu u uprawnionych pracowników obsługi związane jest z naliczeniem opłaty dodatkowej). Skasowany bilet jest ważny na przejazd pierwszym, od momentu skasowania, jadącym pociągiem w interesującym nas kierunku do momentu przekroczenia odległości na jaką bilet został zakupiony.
W celu znalezienia odpowiedniego połączenia oraz informacji o ulgach i odległościach jakie przebędziemy należy korzystać ze strony http://www.skm.pkp.pl/ lub korzystanie z informacji udzielanych w kasach biletowych na stacjach.

W przypadku udaremnionej próby przejazdu bez ważnego biletu lub bez dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego konieczne będzie wniesienie opłaty dodatkowej.
160,00 zł za przejazd bez ważnego biletu (40,00 zł - zapłata w pociągu SKM, 82,60 zł - zapłata w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty)
120,00 zł za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego (30,00 zł - zapłata w pociągu SKM, 66,00 zł - zapłata w ciągu 7 dniu od daty wystawienia wezwania do zapłaty)

Możliwości przejazdu pociągami SKM są ograniczone do dwóch głównych linii Gdańsk Śródmieście - Wejherowo oraz Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy.

W przypadku planowania podróży tramwajami, autobusami lub pociągami SKM zaleca się korzystanie ze strony www.trojmiasto.jakdojade.pl - znajdują się tam wszystkie niezbędne rozkłady jazdy oraz możliwe jest zaplanowanie podróży z każdego miejsca w mieście.

Dla osób chcących dużo podróżować po Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Wejherowie cennym biletem może być bilet metropolitalny, który jest emitowany przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
Są to bilety jednoprzejazdowe lub czasowe (24-godzinne oraz 72-godzinne), które dodatkowo dzielą się na komunalne (autobusy, tramwaje, trolejbusy na terenie wszystkich wymienionych 4 miast) oraz kolejowo-komunalne, które dodatkowo uprawniają do przejazdów pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami REGIO (ograniczone stacjami Babi Dół, Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo).
Wszystkie ceny biletów, dostępne ulgi oraz miejsca, w których można nabyć bilety metropolitalne są dostępne na stronie http://www.mzkzg.org/?subpage=pod&art=15&op=%2C%2C%2C.


Sponsor główny:
  

Sponsorzy:
 

Patroni medialni:
 
patron główny

Ulica ekologiczna

Patroni honorowi:

Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz Dziekani Wydziałów:

Partnerzy: