Aktualności: Aktualności:

Podsumowanie Konferencji IAKOŚ 2017 Podsumowanie Konferencji IAKOŚ 2017

W dniach 17-20 marca 2017 w budynku Centrum Nanotechnologii A odbyła się II edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, czyli IAKOŚ. Współpraca czterech kół różnych wydziałów naszej Alma Mater wydała niezwykle udane owoce...

Wydarzenia towarzyszące na IAKOŚ Wydarzenia towarzyszące na IAKOŚ

Zachęcamy wszystkich uczestników do wypełniania ankiety dotyczącej wydarzeń towarzyszących podczas tegorocznej edycji IAKOŚ 2017. Ankieta dostępna TUTAJ . Na Wasze odpowiedzi czekamy do...

Rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych Rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych

Szanowni Państwo, 13 lutego 2017 rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych. W tym roku  opłata ta wynosi 80 PLN . Obejmuje ona materiały konferencyjne, uczestnictwo w wykładach i innych...

Sponsor główny:
  

Sponsorzy:
 

Patroni medialni:
 
patron główny

Ulica ekologiczna

Patroni honorowi:

Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz Dziekani Wydziałów:

Partnerzy:Cieszymy się, że możemy zaprosić Was do udziału w I Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, która odbędzie się w dniach 18-20.03.2016 na terenie Politechniki Gdańskiej.

Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki.

Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Jako prelegentów zapraszamy studentów z całego kraju. Zapraszamy młodych naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Dodatkowo wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Wśród prelegentów zostaną wyłonieni najlepsi w kategorii plakat oraz komunikat ustny. Dzięki wsparciu sponsorów przewidziane są wartościowe nagrody dla zwycięzców. W komitecie naukowym zasiądą zaproszeni goście i to Oni będą oceniać uczestników.

 


45 posterów, 22 referaty, ponad 80 prelegentów i 20 uczelni z całej Polski – tak w liczbach podsumować można I Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska, która odbyła się w ten weekend (18-20 marca 2016) na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

W plan IAKOŚ 2016 wchodziła sesja posterowa, 4 sesje referatów, a także liczne wykłady sponsorów oraz pracowników Politechniki Gdańskiej. Wykład otwarcia pt. „ Analityka i bioanalityka – problemy i wyzwania” wygłosił prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, natomiast wykład zamknięcia „Analiza Cyklu Życia (LCA) jako narzędzie oceny wpływu wyrobów i procesów na środowisko naturalne” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska. Każdy z dni kończyła dodatkowa atrakcja – sesja planszówek z klubie Polufka, impreza integracyjna w klubie Bifor czy wycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja, Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz dziekani trzech wydziałów prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski i dr hab. inż. Ireneusz Kreja.

Przyznano wiele nagród, w tym tablety, których sponsorem była firma Tech-lab.pl zajmująca się projektowaniem i budową maszyn laboratoryjnych. Lista zwycięzców wygląda następująco:

Nagroda za najlepszy poster:

  1. Daniel Wolecki „Oznaczanie pozostałości sulfonamidów w mleku”
  2. Dominika Wojton „Trichoderma ssp. jako czynnik biologiczny w walce z chorobami roślinnymi pochodzenia grzybowego”
  3. Beata Bajorowicz „Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów”

Nagrody za najlepszy komunikat ustny:

  1. Alicja Kapuścińska „Wykorzystanie wybranych fitohormonów w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym”
  2. Oksana Aliieva „Electrokineticbioremediation and control of its influence on soilecosystems”
  3. Aleksandra Sowinska „Reaktor porcjowy w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków”

Wydawca czasopisma Contemporary Trends in Geoscience nagrodził także trzy osoby (Małgorzatę Skibinską, Emila Żukowskego i Iwonę Michałowską), dając im tym samym możliwość opublikowania wyników swoich badań w czasopiśmie. Firma Tech-lab.pl także przyznała nagrodę specjalną, laureatką została Joanna Gruźlewska za plakat pt. „Narzędzia oraz techniki stosowane w praktyce analitycznej do oszacowania wielkości emisji związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych”.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do nas za rok!