Aktualności: Aktualności:

Podsumowanie i laureaci Podsumowanie i laureaci

45 posterów, 22 referaty, ponad 80 prelegentów i 20 uczelni z całej Polski – tak w liczbach podsumować można I Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska, która odbyła się w ten...

Podziękowania Podziękowania

Drodzy Koleżanki i Koledzy, W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego i Sponsorów chcielibyśmy podziękować  Wam  za poziom jaki reprezentowaliście podczas  I Interdyscyplinarnej...

Zmiana harmonogramu! Zmiana harmonogramu!

Ze względu na prośby uczestników oraz kwestie organizacyjne, nastąpiły zmiany w harmonogramie konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i w razie pytań prosimy o kontakt. Zmianiony...

 Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram Konferencji:

ZMIANA HARMONOGRAMU!!
Załączony harmonogram Konferencji.

1 stycznia 2016

Rozpoczęcie internetowej rejestracji uczestników.

14 stycznia 2016

Otwarcie platformy elektronicznego przesyłania streszczeń wystąpień.

14 lutego 2016

Zamknięcie internetowej rejestracji uczestników.

21 lutego 2016

Ostateczny termin przesyłania streszczeń wystąpień.

21 lutego 2016

Rozpoczęcie uiszczenia opłat konferencyjnych.

29 lutego 2016

Ostateczny termin uiszczenia opłat konferencyjnych.

18 marca 2016

  Rozpoczęcie Konferencji.

20 marca 2016

  Zakończenie Konferencji.

Harmonogram Konferencji


Do pobrania

Szczegółowy program Konferencji
do pobrania.


Sponsor główny:
  

Sponsorzy:
 

Patroni medialni:
 
patron główny

Ulica ekologiczna

Patroni honorowi:

Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz Dziekani Wydziałów:

Partnerzy: