Aktualności: Aktualności:

Podsumowanie i laureaci Podsumowanie i laureaci

45 posterów, 22 referaty, ponad 80 prelegentów i 20 uczelni z całej Polski – tak w liczbach podsumować można I Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska, która odbyła się w ten...

Podziękowania Podziękowania

Drodzy Koleżanki i Koledzy, W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego i Sponsorów chcielibyśmy podziękować  Wam  za poziom jaki reprezentowaliście podczas  I Interdyscyplinarnej...

Zmiana harmonogramu! Zmiana harmonogramu!

Ze względu na prośby uczestników oraz kwestie organizacyjne, nastąpiły zmiany w harmonogramie konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i w razie pytań prosimy o kontakt. Zmianiony...

Elektroniczna rejestracja Uczestników możliwa jest w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 14 lutego 2016 r.

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

Po rejestracji zakończonej powodzeniem Uczestnik otrzyma na podany przez siebie adres wiadomość z instrukcją wnoszenia opłaty konferencyjnej. W tym roku opłata ta wynosi 60 PLN. Obejmuje ona materiały konferencyjne, uczestnictwo w wykładach i innych elementach konferencji (szkolenia, wycieczki, imprezy) oraz wyżywienie (obiady, przerwy kawowe). Ostateczny termin wnoszenia opłat upływa 29 lutego 2016 r. 

Wpłaty należy kierować na konto: 66 1090 1098 0000 0001 3204 1965. W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata konferencyjna IAKOŚ oraz imię i nazwisko uczestnika/ów. 

  • Bank: PKO BP S.A.  I Oddział Gdańsk.
  • Nazwa odbiorcy: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk. 

Prosimy, by w miarę możliwości, przesyłac potwiedzenia wpłat oraz dane do wystawienia faktur na adres: Pokaż adres. Faktury będą do odbioru podczas konferencji.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 wystąpienia: jedno wystąpienie ustne (dotyczy to osób, które podczas rejestracji wybrały tę formę wystąpienia)  oraz jeden poster. Językiem konferencji jest język polski. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień.

Podstawowe informacje dla uczestników:

  • długość komunikatów ustnych: 15 minut;
  • maksymalny wymiar plakatów: wysokość 841 mm, szerokość 594 mm (format A1);
  • dopuszczalne formaty prezentacji: ppt, pptx, pdf;
  • organizator nie gwarantuje ciągłego dostępu do Internetu.

Istnieje możliwość uczestniczenia w zorganizowanym zwiedzaniu Europejskiego Centrum Solidarności po zakończeniu Konferencji. Osoby zainteresowane proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

Streszczenia wystąpień będzie można nadsyłać w terminie 14 stycznia - 21 lutego 2016 r. za pomocą formularza elektronicznego. Nie należy nadsyłać streszczeń pocztą elektroniczną. O akceptacji abstraktu decydować będzie jego zgodność z tematem konferencji oraz decyzja komitetu naukowego.

Zakończono przyjmowanie streszczeń.

 


Sponsor główny:
  

Sponsorzy:
 

Patroni medialni:
 
patron główny

Ulica ekologiczna

Patroni honorowi:

Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz Dziekani Wydziałów:

Partnerzy: