Podsumowanie Konferencji IAKOŚ 2017 Podsumowanie Konferencji IAKOŚ 2017

W dniach 17-20 marca 2017 w budynku Centrum Nanotechnologii A odbyła się II edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, czyli IAKOŚ. Współpraca czterech kół różnych wydziałów naszej Alma Mater wydała niezwykle udane owoce...

Wydarzenia towarzyszące na IAKOŚ Wydarzenia towarzyszące na IAKOŚ

Zachęcamy wszystkich uczestników do wypełniania ankiety dotyczącej wydarzeń towarzyszących podczas tegorocznej edycji IAKOŚ 2017. Ankieta dostępna TUTAJ . Na Wasze odpowiedzi czekamy do...

Rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych Rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych

Szanowni Państwo, 13 lutego 2017 rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat konferencyjnych. W tym roku  opłata ta wynosi 80 PLN . Obejmuje ona materiały konferencyjne, uczestnictwo w wykładach i innych...

Elektroniczna rejestracja Uczestników była możliwa w terminie od 3. stycznia 2017 roku do 20. stycznia 2017 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:

Rejestracja została zakończona!

Przesyłanie streszczeń możliwe jest w terminie od 16. stycznia 2017 roku do 10. lutego 2017 roku tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego. Nie należy nadsyłać streszczeń pocztą elektroniczną. O akceptacji abstraktu decydować będzie jego zgodność z tematem konferencji oraz decyzja komitetu naukowego. Przesłanie streszczenia jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej. Informacja o zaakceptowaniu streszczenia przesłana zostanie do 13 lutego 2017. Elektroniczna platforma do przesyłania streszczeń wystąpień dostępna jest pod adresem:

Zakończono przyjmowanie streszczeń!

Po weryfikacji streszczenia zakończonej powodzeniem Uczestnik otrzyma na podany przez siebie adres wiadomość z instrukcją wnoszenia opłaty konferencyjnej. W tym roku opłata ta wynosi 80 PLN. Obejmuje ona materiały konferencyjne, uczestnictwo w wykładach i innych elementach konferencji (wycieczki, imprezy) oraz wyżywienie (obiady, przerwy kawowe). Ostateczny termin wnoszenia opłat upływa 24 lutego 2017 r. 

Wpłaty należy kierować na konto: 61 1090 1098 0000 0001 3390 4649. W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata konferencyjna IAKOŚ2017 oraz imię i nazwisko uczestnika/ów. 

Bank: BZ WBK I Oddział w Gdańsku
Nazwa odbiorcy: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk.
NIP: 584 020 35 93

Prosimy, by w miarę możliwości, przesyłać potwierdzenia wpłat oraz dane do wystawienia faktur na adres Pokaż adres. Faktury będą do odbioru podczas konferencji i nie będzie możliwości późniejszego wystawienia faktury.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 wystąpienia: jedno wystąpienie ustne (dotyczy to osób, które podczas rejestracji wybrały tę formę wystąpienia)  oraz jeden poster. Językiem konferencji jest język polski. Dopuszcza się prezentację w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień.

Podstawowe informacje dla uczestników:

  • długość komunikatów ustnych: 15 minut;
  • maksymalny wymiar plakatów: wysokość 841 mm, szerokość 594 mm (format A1);
  • dopuszczalne formaty prezentacji: ppt, pptx, pdf;
  • organizator nie gwarantuje ciągłego dostępu do Internetu.

Istnieje możliwośc dobrowolnego opublikowania artykułu pokonferencyjnego czasopismach:

*Liczba prac zaakceptowanych do druku jest ograniczona.


 Sponsorzy:

Patroni medialni:

Patroni honorowi:

Rektor Politechniki Gdańskiej

oraz Dziekani Wydziałów:

Partnerzy: