Informacje podstawowe

Historia NKCh sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Nasza praca jest kontynuacją działalności studentów przedwojennej Politechniki w Wolnym Mieście Gdańsku. Przez te lata Koło prowadziło prace naukowe i popularyzatorskie, jak również usługowe.

Obecnie Naukowe Koło Chemików również charakteryzuje szeroka działalność. Szczególny nacisk kładziony jest na analitykę w ochronie środowiska, problemy ekonomiczne w technologii chemicznej jak również na edukację młodszych. Zespoły studenckie NKCh w poszczególnych katedrach Wydziału Chemicznego biorą udział w pracy naukowej nieobjętej programem studiów. Pod opieką pracowników naukowych członkowie Koła realizują prace zlecone dla instytucji i zakładów przemysłowych.

Członkowie NKCh biorą czynny udział w konferencjach takich jak Forum Organizacji i Kół Akademickich (FOKA) czy Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W roku 2013 NKCh otrzymało tytuł najlepszego koła naukowego Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz nominację do konkursu o nagrodę Czerwonej Róży 2013.

Członkowie NKCh organizują również kursy nauki programu LaTeXa - jednego z podstawowych programów ułatwiającego pisanie publikacji oraz kurs projektowania plakatów naukowych. Studenci zrzeszeni w NKCh pomagają w zdobywaniu wiedzy także młodszym kolegom. W ramach działalności Koła organizowane są laboratoria dla licealistów, korepetycje dla maturzystów, pokazy chemiczne w szkołach.

Co roku przygotowujemy też szereg pokazów popularnonaukowych prezentowanych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Tradycją staje się też również organizacja corocznej akcji "Dziewczyny na Politechniki", w której to członkowie koła zachęcają maturzystki do kontynuowania nauki na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Niewątpliwie kolejną cechą charakterystyczną naszego koła jest coroczny Letni Obóz Naukowy. Uczestnicy obozu realizują szereg zleconych oraz własnych projektów naukowych. W roku 2013 badania dotyczyły: uniepalniania sztywnych pianek poliuretanowych, degradacji materiałów konstrukcyjnych w zbiornikach browarniczych, analizy jakości wód powierzchniowych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, mikrobiologicznych ogniw paliwowych, wytrącania struwitu z odcieków składowiskowych w celu ich wstępnego oczyszczenia.

Działalność Naukowego Koła Chemików prowadzona jest w oparciu o Statut Koła.