Konferencja "Wiedza Kluczem do Sukcesu" w Toruniu

Dnia 18.01.2020 r. reprezentanci naszego Koła, Karolina Gutmańska oraz Oskar Ronda, uczestniczyli w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wiedza Kluczem do Sukcesu", organizowaną przez fundację Promovendi w Toruniu.

Sympozjum podzielone zostało na cztery panele, dotyczące Nauk Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Humanistycznych oraz Nauk Technicznych i Ścisłych.
W ostatnim z wymienionych znalazły się wystąpienia:
Karoliny Gutmańskiej p.t. "Jakość wód powierzchniowych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego",
Oskara Rondy p.t. "Wpływ składowisk opadów pofenolowych zakładów Zachem na bezpieczeństwo spożywania grzybów z okolicznych terenów".
Konferencja miała na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.


Sponsorzy