Szkolenie z chromatografii jonowej

Dnia 29.01.2020 r. w Katedrze Chemii Analityczej odbyło się szkolenie dla członków naszego Koła dotyczące chromatografii jonowej. Zapoznali się oni z budową oraz zasadami działania chromatografu oraz poznali metodę postępowania podczas badania próbek. Szkolenie to było niezwykle isotne z uwagi na prowadzone przez nas badania stanu wód powierzchniowych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.


Sponsorzy