X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie to wydarzenie, które ma na celu prezentację wyników prac badawczych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz nawiązanie kontaktów osobistych pomiędzy studentami i doktorantami pochodzącymi z całej Polski. W trakcie odbywającej się w dniach 21-24 czerwca 2016 roku konferencji Naukowe Koło Chemików reprezentował Tomasz Majchrzak, który przedstawił temat: "Ocena stopnia degradacji termicznej olejów jadalnych z wykorzystaniem elektronicznego nosa".

Dziękujemy SSPG - Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej za udzielone wsparcie.Sponsorzy


Patron medialny