Zgłoszenia do 7. edycji projektu „Chemia bez granic”

Tylko do 29.10.2019 r. przyjmujemy zgłoszenia do projektu „Chemia bez granic”. Wśród zgłoszonych zostanie wylosowanych 40 osób, które będą brały udział w zajęciach w ramach projektu. Wyniki zostaną ogłoszone 30.10.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w formularzu zgłoszeniowym dane.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładce „Chemia bez granic”.


Sponsorzy