Współpraca

Nasze Koło chętnie podejmuje współpracę z zewnętrznymi firmami i organizacjami w zakresie:

  • prowadzenia projektów naukowych
  • organizacji praktyk studenckich, szkoleń, imprez popularnonaukowych
  • promocji
  • rozpowszechniania szeroko rozumianych materiałów

Dane kontaktowe

Zapraszamy do korespondencji drogą mailową lub telefonicznie:

e-mail: nkch.pg.gda@gmail.com
tel.: 531 255 023