Laboratorium posiada dwa spektrometry NMR firmy Varian: wysokiej klasy spektrometr Unity 500 plus oraz spektrometr Gemini 200 przeznaczony do rejestracji rutynowych widm  1 H i  13 C.
Mamy możliwości wykonywania szerokiej gamy eksperymentów jedno i wielowymiarowych, m.in.:
-homokorelacyjnych: 
-COSY, TOCSY, NOESY, ROESY 
-heterokorelacyjnych 
-opartych na pośredniej detekcji: HMQC, HSQC.
Większość wymienionych pomiarów możemy wykonywać techniką pulsów gradientu pola (PFG), co zwykle wielokrotnie skraca czas eksperymentów dwuwymiarowych i zapewnia skuteczniejszą eliminację niepożądanych sygnałów.

Dane techniczne spektrometra:
Gemini 200 (200MHz) 
-sonda 5mm dla  1 H i  13

Unity 500 Plus (500MHz) 
-sonda PFG 5mm do pośredniej detekcji  1 H/( 15 N -  31 P) 
-sonda szerokopasmowa 10 mm ( 15 N -  31 P) 
-przystawka temperaturowa (-150 o  do 200 o C) 
-przystawka PFG pozwalająca na wykonywanie widm metodą pulsów gradientu pola magnetycznego.