MIĘDZYUCZELNIANE LABORATORIUM

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Politechnika Gdańska, Wydzial Chemiczny

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel: +48 58 347 27 81, +48 58 347 10 27

Email :  nmrlab@chem.pg.gda.pl