• Dr inż. Paweł Sowiński - kierownik Laboratorium

  • Dr inż. Elżbieta Jereczek-Wawer

  • mgr inż. Bożena Dunajska

  • mgr Joanna Woszczyk