Międzyuczelniane Laboratorium NMR specjalizuje się w badaniach strukturalnych związków organicznych oraz analityce i monitorowaniu procesów technologicznych. 
Laboratorium współpracuje, na zasadach działalności usługowej oraz badawczej, z licznymi zespołami naukowymi i zakładami przemysłowymi.
Badania strukturalne i stereochemiczne prowadzone są m.in. w następujących grupach związków: makrolidy polienowe, polipeptydy, cukry, polisacharydy, flawonoidy.
W dziedzinie technologii prowadzone są prace dla przemysłu polimerów i tworzyw sztucznych, petrochemicznego i farmaceutycznego.