Wydarzenia | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Filtry

 • grafika tematyczna

  01-12-2022 - 01-12-2022

  Seminarium wydziałowe "One gene, one protein and one life"

  W dniu 01.12.2022 o godzinie 13.15 w Audytorium Chemicznym odbędzie się seminarium wydziałowe. W ramach seminarium wydziałowego wystąpienie wygłosi: Profesor Rajendra Prasad Temat wystąpienia to: One gene, one protein and one life   Kariera naukowa

 • grafika tematyczna

  02-12-2022 - 02-12-2022

  2022.12.02 - mgr inż. Karolina Delińska

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Delińskiej   Tytuł rozprawy: „Metoda opracowania uniwersalnej osnowy na bazie krzemionki do unieruchomienia cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stałej”   Obrona odbędzie się 02 grudnia 2022 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego...

 • grafika tematyczna

  02-12-2022 - 02-12-2022

  2022.12.02 - mgr inż. Natalia Szynkiewicz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Szynkiewicz   Tytuł rozprawy: „Activation of small molecules by P-P and P-B bond systems”   Obrona odbędzie się 02 grudnia 2022 o godzinie 14:45 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy Ms Teams.   Promotor: dr hab....

 • grafika tematyczna

  06-12-2022 - 06-12-2022

  2022.12.06 - mgr inż. Marcin Stasiulewicz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Stasiulewicza   Tytuł rozprawy: „Wpływ oddziaływań sfer hydratacyjnych białek i osmolitów na stabilność białek w roztworze”   Obrona odbędzie się 06 grudnia 2022 o godzinie 12:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie hybrydowej przy wykorzystaniu platformy...

 • grafika tematyczna

  09-12-2022 - 09-12-2022

  2022.12.09 - mgr inż. Joanna Potapowicz

  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Potapowicz   Tytuł rozprawy: „Investigation on environmental chemistry changes in the Antarctic Special Management Area (ASMA 1): King George Island, South Shetlands Islands”   Obrona odbędzie się 09 grudnia 2022 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie...

 • grafika tematyczna

  13-12-2022 - 13-12-2022

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna 13.12.2022

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

 • grafika tematyczna

  13-12-2022 - 13-12-2022

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 13.12.2022

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

 • grafika tematyczna

  17-01-2023 - 17-01-2023

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna 17.01.2023

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

 • grafika tematyczna

  17-01-2023 - 17-01-2023

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 17.01.2023

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne

 • grafika tematyczna

  24-01-2023 - 24-01-2023

  Posiedzenie Rady Wydziału 24.01.2023

  Posiedzenie Rady Wydziału