Zadania konkursowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zadania konkursowe

Zadania I etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXVI edycja.

Do pisania wzorów możesz użyć np. oprogramowania BIOVIA Draw Academic lub dowolnego innego oprogramowania.

Linki do programu BIOVIA Draw Academic

Pobierz oprogramowanie ze strony producenta. Do pobrania wymagana jest darmowa rejestracja. Jeżeli strona nie działa, skorzystaj z poniższych bezpośrednich linków do plików. Przed zainstalowaniem oprogramowania zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej.

Wersja 32-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-32bit.exe

Wersja 64-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-64bit.exe

Linki do programu BIOVIA Draw Academic

Pobierz oprogramowanie ze strony producenta. Do pobrania wymagana jest darmowa rejestracja. Jeżeli strona nie działa, skorzystaj z poniższych bezpośrednich linków do plików. Przed zainstalowaniem oprogramowania zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej.

Wersja 32-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-32bit.exe

Wersja 64-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-64bit.exe

Rozwiązanie zadań należy przygotować w formie pojedynczego pliku PDF, np.:

  • Przygotowując dokument w wybranym edytorze tekstu i zapisując w pliku PDF.
  • Rozwiązując zadania na papierze (najlepiej na 4 oddzielnych stronach) i wykonując skany/zdjęcia. W celu konwersji kilku fotografii do pojedynczego pliku PDF można wykorzystać np. stronę internetową jpg2pdf.com lub oprogramowanie PDFill.
  • Pisząc rozwiązania na tablecie i eksportując je w formie pliku PDF.

Uwaga: plik PDF można przesłać tylko jeden raz (nie ma możliwości poprawienia, bądź uzupełnienia odpowiedzi), dlatego należy go uważnie sprawdzić.

Plik z rozwiązaniami należy wgrać na platformę eNauczanie pod adresem:

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=20433

Osoby, które nie posiadają konta na politechnicznej platformie eNauczanie muszą je najpierw założyć. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją:

https://support.pg.edu.pl/display/HPPG/Logowanie+do+eNauczania#LogowaniedoeNauczania-TworzeniekontalokalnegonaplatformieMoodle

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na uczelnianą platformę eNauczanie od 25 listopada 2021 do 15 lutego 2022.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego 2022.

Pobierz zadania konkursowe – XXVI edycja