Szczegóły kierunku Inżynieria Materiałowa | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Szczegóły kierunku Inżynieria Materiałowa

KRK - studia I stopnia: efekty kształcenia | opis | siatka | matryca (aktualizacja: 2014.09.10)
KRK - studia I stopnia: program | plan | matryca (aktualizacja: 2018.11.05) obowiązyje od roku akademickiego 2018/2019
KRK - studia I stopnia: program | plan | matryca (aktualizacja: 2019.07.10) obowiązyje od roku akademickiego 2019/2020

KRK - studia II stopnia: opis | siatka (aktualizacja: 2013.01.16)
KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca | zmiany (aktualizacja: 2016.02.05) obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
KRK - studia II stopnia: program | plan | matryca (aktualizacja: 2018.11.05) obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018
KRK - studia II stopnia: program | plan | matryca (aktualizacja: 2019.07.10) obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020