System Wizualizacji Informacji

Na Wydziale Chemicznym został uruchomiony System Wizualizacji Informacji, popularnie nazywany telebimami.

Zadaniem systemu jest przekazywanie pracownikom, doktorantom i studentom krótkich informacji, dotyczących naszego Wydziału oraz uczelni.

Na monitorach umieszczonych w budynkach Chemii A, B, i C pozwala prezentować zwięzłą informację w postaci tekstów i obrazów.

Zasady umieszczania materiałów na monitorach:

 1. Materiały do umieszczenia dostarczane są drogą elektroniczną do administratora sieci komputerowej, dr inż. Mariusza Krawczyka (nie do webmastera strony Wydziału Chemicznego), przez kierowników katedr lub upoważnione osoby, dyrektora administracyjnego, biuro, dziekanat, organizacje studenckie oraz inne osoby za zgodą Dziekana.
 2. Materiały dostarczane są w formie gotowych plików (opis poniżej) z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia ich wyświetlania. Przed WYSŁANIEM włączenie opcji ŻĄDAJ POTWIERDZENIA PRZECZYTANIA daje nam pewność, że adresat przeczytał wiadomość.
 3. Administrator nie wprowadza zmian w plikach ale udziela wszelkiej informacji i pomocy w ich przygotowaniu.
 4. Pliki należy przysyłać z wyprzedzeniem, a w przypadku pilnych ogłoszeń oprócz maila należy powiadomić administratora telefonicznie pod numerem 666 091 075.
 5. Uwagi proszę przekazywać bezpośrednio administratorowi.

DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH INFORMACJE NA MONITORY:

 • System pozwala wyświetlać następujące formaty plików:
  1. jpeg, jpg (zdjęcia);
  2. pdf (tekstowo-graficzne);
  3. pps (prezentacje PowerPoint);
  4. mpg (filmy w formacie MPEG-2).
 • Ekrany mają rozdzielczość Full HD 1920 x 1080, dlatego wyświetlany obraz nie powinien mieć wyższej ani niższej rozdzielczości.
 • Ekran jest panoramiczny, a program wyświetlający dopasowuje obraz do ekranu; aby uniknąć zniekształceń lub czarnych pasów należy zachować orientację poziomą oraz przygotować materiały w optymalnej rozdzielczości.
 • W przypadku plików pdf powinny być one zapisane tak, aby otwierały się w trybie pełnoekranowym.
 • Nie jest zalecane przedstawianie prezentacji w PowerPoincie jako zbioru pojedynczych obrazów - lepiej przygotować prezentację jako jeden plik. Powinien on być zapisany tak, aby prezentacja odbywała się automatycznie. Czas wyświetlania pojedynczego obrazu należy dobrać tak aby był czytelny (od 5 do 10 sekund).
 • Pliki mpg (filmy) mogą być wyświetlane, ale ponieważ monitory nie posiadają głośników - film będzie niemy.
 • Proszę zwrócić uwagę na ilość wyświetlanych informacji. Może to być grafika i tekst, ale zbyt dużo teksu staje się nieczytelne. Większa ilość informacji może być przedstawiona na kilku obrazach, ale większa ich ilość powoduje nieczytelność przekazu.