Zarz.Dziek._L.dz._119_WCH_2016 z dnia 29.01.2016

Dotyczy: określenia zasad powoływania i odwoływania oraz zakresu kompetencji i obowiązkow opiekuna roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz._1158_WCH_2014 z dnia 25.11.2014 PZP

Dotyczy: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODLEGAJĄCYCH ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (z wyłączeniem środków pochodzących z programów operacyjnych UE i umów międzynarodowych)

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.1015_WCH_2014 z dnia 09.10.2014r.

Dotyczy: wprowadzenia PROCEDURY WYDZIAŁOWEJ NR 7 Ochrona własności intelektualnej, której celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 275_WCH_14 z dnia 2014.03.05r.

dotyczy: prowadzenia i rozliczenia NCN, MNiSZW, NCBiR, FNP, Unijnych, Międzynarodowych oraz innych o podobnym charakterze

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 104_WCH_14 z dnia 27.01.2014_Kwit_magazynowy-2

Załącznik na podstawie którego będą wydawane odczynniki oraz inne materiały z międzyuczelnianych magazynów chemicznych (kwit magazynowy).

Pobierz

Zalacznik_do_Zarz.Dziek_L.dz. 102_WCH_2011 z dnia 21.01.2011r.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr L.dz. 102/WCH/2011 z dnia 21.01.2011r dotyczącego ustalenia trybu wydatkowania środków finansowych w ramach działalności statutowej, badań własnych, badań zleconych i prac rozwojowych, grantów krajowych i unijnych oraz innych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 102_WCH_2011 z dnia 21.01.2011r.

dotyczy: ustalenia trybu wydatkowania środków finansowych w ramach działalności statutowej, badań własnych, badań zleconych i prac rozwojowych, grantów krajowych i unijnych oraz innych

Pobierz

Zalacznik_do_Zarz.Dziek_L.dz.921_WCH_2010 z dnia 14.06.2010r.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr L.dz.921/WCH/2010 z dnia 14.06.2010r. dotyczącego opisywania dokumentów finansowych na fakturach VAT, rachunkach, rachunkach do umów i o dzieło oraz innych dokumentach finansowych potwierdzających poniesienie wydatku przez Politechnikę Gdańską

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.921_WCH_2010 z dnia 14.06.2010.

dotyczy: opisywania dokumentów finansowych na fakturach VAT, rachunkach, rachunkach do umów i o dzieło oraz innych dokumentach finansowych potwierdzających poniesienie wydatku przez Politechnikę Gdańską

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 204_WCH_08 z dnia 05.02.2008r.

dotyczy: zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz. 211_WCH_08 z dnia 04.02.2008r.

dotyczy: organizacji obsługi procesu dydaktycznego oraz prac naukowo-badawczych przez pracowników administracji i zaplecza technicznego

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.1108_WCH_2005 z dnia 15.05.2005r.

dotyczy: bezpieczeństwa mienia WCh

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.305_WCH_2005 z dnia 02.03.2005r.

dotyczy: zmian w Zarządzeniu Dziekana w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.1021_WCH_04 z dnia 02.09.2004r.

dotyczy: spraw organizacyjnych związanych z obsługą dydaktyki oraz prac naukowo-badawczych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.96_WCH_03 z dnia 26.01.2004r.

dotyczy: zamówień na dostawy (aparatury, materiałów itp.), usługi oraz roboty budowlane

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.478_WCH_03 z dnia 08.04.2003r.

dotyczy: rozliczenia grantów KBN, Fundacji Nauki Polskiej (MILAB), oraz innych umów o podobnym charakterze

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.435_WCH_03 z dnia 24.03.2003r.

dotyczy: Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.362_WCH_03 z dnia 14.03.2003r.

W nawiązaniu do pisma Prorektora Politechniki Gdańskiej (kopia w załączeniu) zwracam się z gorącą prośbą o PRZYPOMNIENIE pracownikom Katedry/Zakładu o obowiązkach wynikających z Regulaminu oraz Kodeksu Pracy (Art. 100. § 2.)

Pobierz

Zarz.Dziek_L.dz.131_WCH_03 z dnia 29.01.2003r.

W związku z zaostrzeniem przepisów wewnętrznych dotyczących Zamówień Publicznych (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 28/2002 z dnia 30.12.2002r. - w załączeniu) całkowitej zmianie ulegają dotychczasowe zasady realizowania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Pobierz

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG

Regulamin oraz struktura organizacyjna Hal Technologicznych Wydziału Chemicznego PG z dnia 2009.05.06

Pobierz

Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
z 2