2018.10.02 - mgr inż. Mateusz Daśko

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Mateusza Daśko

Tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F”.

 

Obrona odbędzie się 02 października 2018 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr hab. inż. Sebastian Demkowicz (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN), prof. dr hab. inż. Roman Gancarz (Politechnika Wrocławska)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie