2018.11.13 - mgr inż. Olga Otłowska

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Olgi Otłowskiej

Tytuł rozprawy: „Identyfikacja naturalnych organicznych substancji barwiących obecnych w historycznych farbach i tekstyliach”.

 

Obrona odbędzie się 13 listopada 2018 o godzinie 11:15 w Minicentrum Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kaliszan (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. Bernard Lammek (Uniwersytet Gdański)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie