2018.11.23 - mgr inż. Paulina Kolasińska

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Pauliny Kolasińskiej

Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie technik GC×GC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu składowiska odpadów komunalnych”.

 

Obrona odbędzie się 23 listopada 2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr inż. Tomasz Dymerski (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie