2018.12.14 - mgr inż. Sara Lehmann-Konera

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Sary Lehmann-Konery

Tytuł rozprawy: „Badanie obecności zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewniach arktycznych- oznaczanie i translokacja zanieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych oraz niezlodowaconych zlewniach południowego obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spitsbergen)”.

 

Obrona odbędzie się 14 grudnia 2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr Waldemar Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzenci: dr hab. Dariusz Borowiak, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw IO PAN (Instytut Oceanologii PAN)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie