2018.12.17 - mgr inż. Ahmet Kertmen

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Ahmeta Kertmena

Tytuł rozprawy: „Development of Biocompatible Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Subcellular Delivery Platform for Glucosamine-6-Phosphate Synthase Inhibitors”.

 

Obrona odbędzie się 17 grudnia 2018 o godzinie 9:15 w Minicentrum Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr inż. Błażej Scheibe (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Stefan Lis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie