2018.12.17 - mgr inż. Kaja Borzędowska-Labuda

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Kai Borzędowskiej-Labudy

Tytuł rozprawy: „Lepiszcza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą związków zawierających reaktywne grupy izocyjanianowe”.

 

Obrona odbędzie się 17 grudnia 2018 o godzinie 11:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Helena Janik (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr inż. Maciej Sienkiewicz (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mohamed Bakar (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiua), prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński (Politechnika Łódzka)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie