2019.02.12 - mgr inż. Izabela Wysocka

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Izabeli Wysockiej

Tytuł rozprawy: „Badanie właściwości fotokatalitycznych, biobójczych i magnetycznych tlenku tytanu(IV) modyfikowanego nanocząstkami mono- i bimetalicznymi Pt, Ag, Cu, Au oraz Pd”.

 

Obrona odbędzie się 12 lutego 2019 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Beata Tryba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie