2019.03.01 - mgr inż. Majus Misiak

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Majusa Misiaka

Tytuł rozprawy: „Molecular Basis for the Anthrapyridazone Anticancer Activity”.

 

Obrona odbędzie się 01 marca 2019 o godzinie 12:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie