2019.05.06 - mgr inż. Justyna Doroszuk

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Justyna Doroszuk

Tytuł rozprawy: „Opracowanie dogodnej metody tworzenia wiązań S-C o hybrydyzacji atomu węgla sp oraz sp2”.

 

Obrona odbędzie się 06 maja 2019 o godzinie 11:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż. Marek Stankevič, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie