2019.05.24 - mgr Jan Lica

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Jana Licy

Tytuł rozprawy: „Mielotoksyczna i stadialnie specyficzna aktywność antrapirydazonów”.

 

Obrona odbędzie się 24 maja 2019 o godzinie 9:00 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski, prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (UM Lublin), dr hab. Maria Bieniaszewska (GUMed)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie