2019.06.18 - mgr inż. Agnieszka Mielcarek

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Agnieszki Mielcarek

Tytuł rozprawy: „Analiza oddziaływań w kryształach związków zawierających w strukturze pierścień pirydynowy”.

 

Obrona odbędzie się 18 czerwca 2019 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Izabela Madura, prof. PW (Politechnika Warszawska), dr hab. Artur Sikorski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie