2019.09.23 - mgr. inż. Mateusz WOŹNIAK

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Mateusza WOŹNIAKA

Tytuł rozprawy: „Nowe procedury oznaczania wybranych substancji psychoaktywnych i ich metabolitów w materiałach biologicznych na potrzeby analiz toksykologicznych”.

 

Obrona odbędzie się 23 września 2019 o godzinie 9:15 w sali 112/113, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek BIZIUK (Politechnika Gdańska)
Promotordr hab. inż. Marek WIERGOWSKI (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Recenzenci: dr hab. Piotr ADAMOWICZ (Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków), dr hab. Jolanta KUMIRSKA (Uniwersytet Gdański)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie