2019.10.01 - mgr inż. Miłosz WIECZÓR

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Miłosza WIECZORA

Tytuł rozprawy: „Interactions of telomeric proteins with nucleic acids: sequence recognition on intact and oxidatively damaged telomeres”.

 

Obrona odbędzie się 01 października 2019 o godzinie 11:15 w sali 112/113, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Jacek CZUB (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz BUJNICKI (MIBM Kraków), dr hab. Piotr SETNY (Uniwersytet Warszawski)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie