2019.10.02 - mgr. inż. Hubert BYLIŃSKI

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Huberta BYLIŃSKIEGO

Tytuł rozprawy: „Zastosowanie technik instrumentalnych i sensorycznych do oceny jakości powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem negatywnego oddziaływania na środowisko związków uciążliwych zapachowo powstałych z osadów ściekowych”.

 

Obrona odbędzie się 02 października 2019 o godzinie 12:15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Marek TOBISZEWSKI (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr hab. inż. Jacek GĘBICKI (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Jarosław PUTON (Wojskowa Akademia Techniczna), dr hab. inż. Izabela SÓWKA (Politechnika Wrocławska)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie