2019.10.21 - mgr inż. Piotr MAŚLEWSKI

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Piotra MAŚLEWSKIEGO

Tytuł rozprawy: „Homo- i heteroleptyczne związki koordynacyjne metali przejściowych z pochodnymi imidazolu, ze szczególnym uwzględnieniem 4(5)-(β-hydroksyetylo)imidazolu – badania strukturalne i spektroskopowe w ciele stałym i roztworze”.

 

Obrona odbędzie się 21 października 2019 o godzinie 14:15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Anna DOŁĘGA (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona ŁAKOMSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr hab. Aleksandra DĄBROWSKA (Uniwersytet Gdański)

Dziekan Wydziału Chemicznego PG
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie