2020.02.24 - mgr inż. Koleta HEMINE

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Kolety HEMINE

Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie cyklodekstryn w formowaniu połączeń supramolekularnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i technologii”.

 

Obrona odbędzie się 24 lutego 2020 o godzinie 12:15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Anna SKWIERAWSKA (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. Bogusława ŁĘSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Sylwia RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.
Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie