2020.06.19 - mgr inż. Damian ROSIAK

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Damiana ROSIAKA

Tytuł rozprawy: „Synteza, właściwości i struktura wybranych pochodnych tiomocznika oraz ich związków kompleksowych z kationami metali o konfiguracji d10”.

 

Obrona odbędzie się 19 czerwca 2020 o godzinie 14:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław CHOJNACKI (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr inż. Andrzej OKUNIEWSKI (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Marek DASZKIEWICZ (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), dr hab. Artur SIKORSKI (Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie