2020.06.23 - mgr inż. Emilia WARAKSA [zmiana godziny]

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Emilii WARAKSY

Tytuł rozprawy: „Nowe narzędzia do badań próbek biologicznych pochodzących od koni oraz odżywek i suplementów diety w celu wykrycia, identyfikacji i oznaczenia substancji wykorzystywanych w dopingu”.

 

Obrona odbędzie się 23 czerwca 2020 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Piotr KONIECZKA (Politechnika Gdańska), dr hab. Ewa KŁODZIŃSKA (Instytut Sportu w Warszawie)

Recenzenci: dr hab. n. farm. Barbara BOJKO (Collegium Medicum UMK), dr hab. Emilia FORNAL (Uniwersytet Medyczny Lublin)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie