2020.07.21 - mgr Joby JACOB

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Joby JACOBA

Tytuł rozprawy: „Cellulose nanofibers isolation from ginger rhizomes and preparation of its nanocomposites to enhance mechanical strength and their characterization, antimicrobial activities, magnetite incorporation and copper (II) removal abilities”.

 

Obrona odbędzie się 21 lipca 2020 o godzinie 14:00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef HAPONIUK (Politechnika Gdańska), prof. dr Sabu THOMAS (Mahatma Gandhi University)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mirosława EL FRAY (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr hab. Marek WESOŁOWSKI (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk. Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie